EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Přispěvatelé

Archives françaises du film du CNC (Bois d'Arcy)

Logo CNC >> www.cnc-aff.fr The CNC French Film Archives were created in 1969 on the initiative of André Malraux, Minister of Culture, so that the state could take over the inventory and conservation of old films, including those on nitrate supports. Subsequently, the collections of old films steadily grew. In addition to voluntary deposits, donations, and acquisitions, legal deposits for films were implemented in 1977 and became the CNC’s responsibility in 1992.

 
Arhiva Nationala de Filme (Bucarest)

>> www.cncinema.abt.ro Arhiva Nationala de Filme (ANF) was established in 1957 as sole institution in Romania that collects, preserves and uses films for non-commercial purposes. Over the years it has been active in finding and identifying films, cataloguing as well as carrying out a series of studies on the history of Romanian cinema. It is a member of FIAF since 1960 and member of ACE since 1996.

 
Bundesarchiv-Filmarchiv

Logo BArch>>www.bundesarchiv.de It is the concern of every cultured nation to maintain, care for, make accessible to the public and continually supplement its stock of moving pictures. The Federal Republic of Germany primarily fulfils this responsibility through the Federal Archives. The Federal Film Archive in Berlin is one of the largest archives of its kind in the world.

 
Cinecittà Luce (Řím)

>> www.cinecitta.com Cinecittà Luce je veřejnou společností, která pracuje jako výkonný nástroj italského ministerstva kultury pro filmový průmysl. Instituce vznikla sloučením Cinecittà Holding a Istituto Luce – první státní filmové společnosti v Evropě, založené v roce 1924.

 
Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema (Lisabon)

>>www.cinemateca.pt  Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, I.P. (Portugalská filmotéka – Filmové museum), která zastává roli portugalského filmového musea, je státní institucí zaměřenou na ochranu a zpřístupňování portugalského a světového filmového dědictví. Filmotéku založil v roce 1950 průkopník filmového archivnictví v Portugalsku Manuel Félix Ribeiro. V roce 1980 se filmotéka stala autonomní institucí.

 
Cinémathèque Royale de Belgique (Brussels)

>>www.cinematek.be  The Cinémathèque Royale is one of the most important archives in Europe and in the world, due to its collections, its activities in exhibiting and distributing archival films across Europe, its role in the International associations of Archives (FIAF, ACE), its technical staff who has a history o

 
Cineteca di Bologna

>> www.cinetecadibologna.it  Cineteca di Bologna je městskou institucí zaměřenou především na ochranu a šíření filmového dědictví ve všech jeho formách a podobách. Cineteca se zrodila v roce 1960 z Bologna’s Cinema Commission (Boloňský filmový výbor) a z přesvědčení, pokládající naši kulturní minulost za stále živou - a tedy i s budoucností. Idea obnovy a znovuobjevování filmového dědictví je od té doby přítomna ve všech činnostech filmotéky: vyhledávání zdrojů, vytváření sbírek, rozvoj ochrany filmových materiálů, restaurování, prohlubování znalostí a „know-how” o této činnosti, vzdělávání pracovníků a budování sítí odborných vztahů a výměn.
 

 
Cineteca Nazionale (Rome)

>>www.fondazionecsc.it The Cineteca Nazionale (National Film Archive), part of Centro Sperimentale di Cinematografia, one of the most important film archives in Europe, was instituted by State law in 1949 in order to preserve and propagate Italy's cinematographic heritage. The original nucleus of the collection was put together with the establishment of the Centro Sperimentale di Cinematografia in the 1930s, and it was used as a teaching aid.

 
Det Danske Filminstitut (Kodaň)

>> www.dfi.dk  Det Danske Filminstitut (Dánský filmový institut) je národní institucí zodpovědnou za podporu a péči o film, filmovou kulturu a za jejich uchovávání. Šíře záběru aktivit institutu sahá od podílu na tvorbě a výrobě hraných, krátkých a dokumentárních filmů přes distribuci a marketing až k řízení národního filmového archivu a filmotéky.

 
Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen (Berlin)

Deutsche Kinemathek Logo>> www.deutsche-kinemathek.de The task of the Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen is to collect, preserve, develop, present and mediate our audiovisual heritage. Since 2006, it remains the sole institution in Europe presenting both media together through its permanent exhibitions on film and television.

 
Deutsches Filminstitut - DIF e.V. (Frankfurt nad Mohanem)

>> www.deutsches-filminstitut.de   Deutsches Filminstitut – DIF e.v. (Německý filmový institut, DIF), založený v roce 1949, je nejen nejstarší, ale i největší německou filmovou institucí tohoto typu. Od sloučení s Deutsches Filmmuseum (Německé filmové museum) ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2006 poskytuje institut výjimečně rozmanité spektrum služeb a odborných aktivit spojených s filmem – od řízení archivu s bohatými sbírkami, zahrnujícími veškeré aspekty filmu a filmovnictví, přes vědecký rozbor filmových materiálů, projekce pro veřejnost na festivalech a přehlídkách, až k tištěným či on-line publikacím.

 
Eesti Filmiarhiiv (Tallinn)

Estonian Film Archives>> www.filmi.arhiiv.ee The main task of the Estonian Film Archives, according to the Act of Archives, is to collect, preserve and provide access to the national film, photo and audio heritage. Collecting and preserving film heritage started in 1935. After the II WW governing the archival matters was directed to Moscow. Access to most of the pre-war films was restricted (the first film of Estonian origin was released in 1912).

 
EYE Film Instituut Nederland (Amsterdam)

>> www.eyefilm.nl  EYE Film Instituut Nederland (Nizozemský filmový institut) je institucí poskytující širokou podporu nizozemské národní filmové kultuře. Pečuje o mezinárodně významné sbírky filmů, fotografií a filmových plakátů, které reflektují nejdůležitější aspekty filmové historie. Mnohé z nich patří ke světovým unikátům.
 

 
Filmarchiv Austria (Vídeň)

>> http://filmarchiv.at  Filmarchiv Austria (Rakouský filmový archiv) je ústřední rakouskou institucí pro filmové sbírky, filmovou dokumentaci a uložení zemského audiovizuálního kulturního dědictví. Rozmanité sbírky uložené v archivu pokrývají více než stoleté období od století devatenáctého až do současnosti. Archiv pečuje o více než 100 000 filmových kopií, 2 000 000 fotografií, 25 000 filmových programů a bezpočet dalších materiálů, jako jsou filmové plakáty, knihy a písemné dokumenty.
 

 
Filmoteca Española (Madrid)

>> www.mcu.es Filmoteca Española is the Spanish national film archive under the direction of the Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA) of the Ministry of Education, Culture and Sports. The aims and activities of the Filmoteca Española are:
 

 
Filmoteca Valenciana.CulturArts-IVAC (Valencia)

>> www.ivac.gva.es The Filmoteca Valenciana.CulturArts-IVAC is an autonomous public institution, created in 1998, which is in charge of the development, execution and coordination of the cultural policies of the Valencian Government in the cinematographic and audiovisual areas. This organism concentrates three different areas, the oldest of them is the Valencian Film Archive, created in 1985. The promotion of the audiovisual creation and the yearly organization of the cinema festival "Cinema Jove" are the other two main activities of the IVAC.
 

 
Filmoteka Narodowa

Filmoteka Narodowa logo>> www.fn.org.pl The National Film Archive in Poland was created in 1955. From the beginning it belonged to The International Federation of Film Archives (FIAF), an association of the majority of film archives in the World. The collection of film reels and archival materials such as posters, photos, scripts assembled in Filmoteka Narodowa is one of the largest in Europe. With the help of few generation of archivists Filmoteka Narodowa retrieve 75% of Polish feature films from 1914 to 1939 rescued after the II World War.

 
Fondazione Cineteca Italiana (Milan)

Fondazione Cinteca Italiana>> www.cinetecamilano.it The Cineteca Italiana was officially founded in Milan in 1947. Its first nucleus was a small stock of cinema masterpieces rescued from destruction in the Thirties and adventurously preserved until after World War II by a group of  young cinéphiles and intellectuals among whom there were the future directors Luigi Comencini and Alberto Lattuada.
 

 
Imperial War Museums (London)

IWM LogoThe Imperial War Museum was founded in 1917 to record the story of the Great War and the contributions made to it by the peoples of the Empire. An Act of Parliament formally established the Museum and its governing body, the Board of Trustees, in 1920, when the Museum opened in the Crystal Palace. From 1924 to 1935 the Museum was housed in two small galleries adjoining the Imperial Institute. In 1936 it was reopened in the central portion of the former Bethlem Royal Hospital in Lambeth Road, Southwark where it remains to this day.
 

 
Jugoslovenska Kinoteka (Belgrade)

>> www.kinoteka.org.rs Jugoslovenska Kinoteka (official title since 1952) or National Film Archive of Republic Serbia is the national film library of the Republic Serbia, founded in 1949. It consists of four organizational units: Film archive, Film museum – the cinema, The Library and General Services. Jugoslovenska Kinoteka is one of the founders and a permanent member of FIAF (International Federation of Film Archives). It takes part in the activities of FIAF since 1951. The heart of the institution is the Film Archive.

 
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (Helsinki)

>> www.kava.fi Kansallinen Audiovisuaalinen Arkisto (Národní audiovizuální archiv) vznikl v roce 1957 jako soukromé sdružení. V následujícím roce se připojil k Mezinárodní organizaci filmových archivů (FIAF). V roce 1979 se stal archiv státní organizací působící v rámci ministerstva školství. Od 1. ledna 2008 byla působnost archivu rozšířena o archivování televizní a rozhlasové produkce. Zároveň byl změněn i název archivu na Národní audiovizuální archiv.
 

 
La Cinémathèque française (Paříž)

>> www.cinematheque.fr  La Cinémathèque Française (Francouzská filmotéka) založili v roce 1936 Henri Langlois, Georges Franju, Jean Mitry a Paul Auguste Harlé. Během následujících let se z filmotéky stala významná instituce na poli filmové kultury, která díky svým rozsáhlým sbírkám patří v současnosti k nejvýznamnějším filmovým archivům v celosvětovém měřítku. Filmotéka je zároveň institucí, v níž několik generací objevovalo film.
 

 
La Cineteca del Friuli (Gemona)

>> www.cinetecadelfriuli.org The Cineteca del Friuli was founded in Gemona in 1977, soon after the city was destroyed by the earthquake of May 1976, and is now one of the five major Italian film libraries. It joined the International Federation of Film Archives (FIAF) in 1989. The film archive began with a collection of films of historical interest and it has grown considerably over the years: it currently includes some 10,000 films in 35mm and 16mm, 50% fiction and 50% newsreels and documentaries. Small formats such as 17.5 mm, 9.5 mm, the 8mm and Super8 are also represented in about 500 copies.

 
Landesfilmsammlung Baden-Württemberg (Stuttgart)

>> www.landesfilmsammlung-bw.de The Landesfilmsammlung Baden-Wuerttemberg (LFS) is the central film archive of the federal state of Baden-Wuerttemberg in Germany. It was established in 1998. The LFS collects films from and about Baden-Wuerttemberg. In addition it archives copies of films funded by the MFG Film Funding Organization. More than 8.500 films have been collected so far from communal, church, state and company archives as well as private collections, the major sources of the constantly growing collection. The oldest film reel dates back to 1904, the latest video file was recorded only last year.

 
Lichtspiel – Kinemathek Bern

>> www.lichtspiel.ch  V roce 2000 převzalo sdružení Lichtspiel do péče ohroženou sbírku bernského filmového technika Waltera A. Ritscharda. Od té doby členové sdružení nejen restaurovali a zpřístupnili tuto jedinečnou sbírku, ale založili i regionální filmotéku Lichtspiel – Kinemathek Bern, která se stala všestrannou platformou pro filmové a kinematografické dění.

 
Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Vilnius)

>> www.archyvai.lt  Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Litevský národní archiv) je největším litevským státním archivem. Jeho hlavní poslání spočívá v akvizici a zabezpečení papírových a audiovizuálních dokumentů pro budoucí generace stejně jako v soustavném zpřístupňování sbírek veřejnosti. Audiovizuální sbírka, o niž instituce pečuje, se skládá z filmů, zvukových záznamů a videozáznamů a rovněž i fotografických dokumentů.

 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (Budapešť)

>> http://mandarchiv.hu/  Maďarský institut filmové vědy byl založen v roce 1957. Od roku 2000 nese název Magyar Nemzeti Filmarchívum (Maďarský národní filmový archiv) se statutem „národní veřejné sbírky”. K povinnostem archivu náleží akvizice, péče o sbírky, ochrana, restaurování, projekce a odborné uložení maďarských hraných filmů, produkce dokumentárních filmů, týdeníků, animovaných filmů, populárně vědeckých filmů a klasické produkce světové kinematografie.

 
Museo Nazionale del Cinema, Turin

Museo Nazionale del Cinema Logo>>www.museocinema.it Unique in Italy and among the most important worldwide, the Museo Nazionale del Cinema (or National Cinema Museum) is hosted within the Mole Antonelliana in Turin, the symbol of the city. Inaugurated in July 2000, it has seen over 6,500,000 visitors (568,000 only in 2012) in 13 years, becoming one of the most visited museums in Turin and in Piedmont and garnering much acclaim at an international level; a remarkable goal for a very particular museum, which proposes to charm its visitors by drawing them into the enchanting world of the Seventh Art.

 
Národní filmový archiv (Prague)

>> www.nfa.cz  Filmový archiv v Praze byl založen v roce 1943 Českomoravským filmovým ústředím za účelem ochrany filmových materiálů před válečnými událostmi. V roce 1946 se stal členem Fédération Internationale des Archives du Film (Mezinárodní federace filmových archivů, FIAF). V roce 1992 se filmový archiv jako součást Československého filmového ústavu transformoval rozhodnutím ministra kultury České republiky na samostatnou instituci s názvem Národní filmový archiv (NFA).

 
Nasjonalbiblioteket (Oslo)

>> www.nb.no  Nasjonalbiblioteket (Norská národní knihovna) zodpovídá za akvizici, ochranu a restaurování norského filmového dědictví za účelem jeho zpřístupnění k výzkumu a dokumentaci. V jejích sbírkách se nachází více než 21 000 titulů různých formátů, žánrů a původu.
 

 
Österreichisches Filmmuseum (Vienna)

Logo Österreischiches Filmmuseum>> www.filmmuseum.at Österreichisches Filmmuseum (Austrian Film Museum / OeFM) is a specific exhibition space (film as a time-based event, the experience of a performative act), a collection site and archive (film as an artefact, as local and global memory), a research and study centre, as well as a place for public debate and reflection (film as a nodal point of discourse on culture and society).

 
Scottish Screen Archive at the National Library of Scotland

Logo NLS >> ssa.nls.uk
The Scottish Screen Archive is a film and video collection of over 100 years of Scotland's history. The archive reflects 20th-century Scottish social, cultural and industrial history, the lives of ordinary Scots across the generations and the achievements of Scottish film-makers in the craft of film production. It joined the National Library of Scotland in 2007.

 
Svenska Filminstitutet (Stockholm)

 LOGO Swedish Film institute>> www.sfi.se The Swedish Film Institute works to promote film across the board – from idea to finished product, during launch in Sweden and around the world, and by preserving films for posterity in our archives. It was founded in 1963 by the Swedish state and the various professional bodies of the film industry.

 
Tainiothiki tis Ellados (Athény)

>> www.tainiothiki.gr  Tainiothiki tis Ellados (Řecký filmový archiv) byl založen poprvé v roce 1950 Asociací filmových kritiků v Athénách. V roce 1963 pak byla královským dekretem (č. 105/1963) ustavena nadace s názvem “Film Archives of Greece – Greek Film Archive” (Filmové archivy Řecka – Řecký filmový archiv). Od roku 1963 je Řecký filmový archiv plnohodnotným členem Fédération Internationale des Archives du Film (Mezinárodní federace filmových archivů, FIAF). Řecký filmový archiv je veden jako nezisková organizace a na svou činnost dostává roční dotaci od ministerstva kultury.
 
Archiv vlastní největší a nejdůležitější sbírku filmů v Řecku – 10 000 zahraničních filmů a 2 500 řeckých titulů včetně sbírky pre-kinematografických přístrojů a laterny magiky stejně jako různých typů kamer a kinematografického vybavení. Archiv rovněž vlastní na 7 000 různých fotografií z řeckých filmů a dalších 10 000 z filmů zahraničních, 5 000 fotografií z hraných filmů a filmových programů, přibližně 800 řeckých filmových plakátů a 1 500 plakátů zahraničních. Archivní knihovna má širokou sbírku knih, filmových katalogů a časopisů, které jsou přístupné veřejnosti.