EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Zugehörige Namen

Keine Treffer

Zugehörige Titel

Keine Treffer

 

I. autoškola

 • Weitere Titel: 1st Driving School
 • Genre: Documentary
 • Land: CZ
 • Jahr: 1923
 • Dauer: 9:16 min:sec
  min
 • Beschreibung:
  At the driving school yard, there are various types of cars in a row, a motorcycle and a motorcycle with a sidecar. Workers handle a car suspended on a chain. In an empty driving school classroom, there is a portrait of T. G. Masaryk above the blackboard. In a workshop with machine tools, workers machine required components. The next part deals with motor in details. Motor ignition process is demonstrated on a model. The viewer learns about a number of important car components, for example, suction device, carburettor, position of rear half axis and their imposition in protective cases. Detailed shots presenting construction and operation of brakes are supplemented with illustrative images from a practical training. Men by a car handle a transmission control and brake lever. Next we observe a motion of brake arches after treading on the brake pedal. A car with four-membered crew starts to move and cross the road from a shoulder to a shoulder. The driver graphically shows the opposite direction turning procedure and drive technology in entering a turn. At the end of the film, the car appears in Vodičkova Street and enters through a gateway a yard of the house where the company has its head office.

  Na dvoře autoopravny stojí v řadě různé typy automobilů, motocykl a motocykl se sajdkárou. Dělníci manipulují s vozem zavěšeným na řetěze. V prázdné učebně autoškoly visí nad tabulí portrét T. G. Masaryka. V dílně s obráběcími stroji dělníci opracovávají potřebné součástky. Další část se věnuje podrobněji motoru. Na modelu je demonstrován proces zažehnutí motoru. Z řady důležitých částí automobilu se divák seznamuje, např. se sacím zařízením, zplynovačem, postavením zadních poloos a jejich uložením do ochranných pouzder. Detailní záběry představují konstrukci a činnost brzd doplněné názornými obrazy z praktického výcviku. Muži u automobilu manipulují s brzdovou a řadící pákou. V zápětí sledujeme pohyb brzdových oblouků po sešlápnutí brzdového pedálu. Automobil se čtyřčlennou posádkou se rozjíždí, křižuje silnici od krajnice ke krajnici. Řidič názorně ukazuje postup při otáčení vozu do protisměru původního pohybu auta a techniku jízdy při průjezdu zatáčkou. V závěru filmu se vůz objevuje ve Vodičkově ulici, průjezdem vjíždí na dvůr domu, kde firma sídlí.

 • Schlagwörter: propagační
  automobily
  motocykl se sajdkárou
  motocykl
  brzdy automobilu detail
  autodílna
  automobil otáčení na silnici
  učebna autoškoly
  logo Poja + Prixfilm
  autoškola
  logo Prixfilm + Poja
  motor sestavování
  brzdy detail
  motor průřez modelu
  kola ozubená
  automobil součástky
  cars
  motorcycle
  motorcycle with a sidecar
  car workshop
  gearwheels
  car brakes in detail
  car components
  Poja + Prixfilm logo
  car turning on the road
  Prixfilm + Poja logo
  motor assembling
  driving school classroom
  brakes in detail
  driving school
  motor model cross-section
 • Sammlung: Český dokumentární film
 • Archive: Národní filmový archiv
 • Produktionsfirma:Poja
 • Farbe: Black & White
 • Ton: Without sound
 • Sprache: cs