EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

EFG1914 project

Header EFG1914


Siden februar 1913 har nettportalen European Film Gateway gitt tilgang til et økende antall filmer relatert til første verdenskrig. Europeiske filmarkiv som bidrar til EFG har tilgjengeliggjort betydelige mengder filmer og dokumenter fra sine første verdenskrigssamlinger, som et ledd i det EU-støttede prosjektet EFG1914. I forbindelse med hundreårsmarkeringen for første verdenskrig, i begynnelsen av 2014, vil alle filmene som er blitt digitalisert som en del av prosjektet, bli gjenfinnbare i nettportalen European Film Gateway.
 

Filmene dekker ulike sjangre, slik som filmaviser, dokumentarfilmer, spillefilmer og propagandafilmer, og regnes som spesielt viktige tidsdokumenter, da kun 20% av den komplette stumfilmproduksjonen er bevart hos filminstitusjoner i dag. Derfor utgjør filmene som nå gjøres tilgjengelige og søkbare i European Film Gateway en helt sentral del av de gjenværende levende bildedokumentene fra denne tidsperioden.

 

 

Watch WWI films

 

Find out about the EFG1914 project

  

 

View list of available WWI films

 

Browse Topics

 

 

EFG1914 Trailer:

 

Promotion video by EYE Film Institute: