EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione "Alessandro Faedo" (Pisa)

>> www.isti.cnr.it  Institutt for informasjonsvitenskap og teknologi "Alessandro Faedo" (ISTI) ble stiftet i 2002, og er forpliktet til å fremskaffe vitenskapelig kvalitet, og spille en aktiv rolle i teknologioverføring.
 

Kompetansefeltet dekker informatikk, beslektede teknologier, og et bredt spekter av applikasjoner. Instituttets aktiviteter sikter mot å øke kunnskap, utvikle og utforske nye ideer, og utvide apllikasjonsområder.
 
ISTI er underlagt ICT departementet ved det italienske nasjonale forskningsrådet Italian National Research Council (CNR), men det utvikler også relevante forskningsaktiviteter i departementene for kulturarv, kulturell identitet, og materiell og anretninger. ISTI er aktivt involvert i samarbeid med den akademiske verden og i sammenvirkende forskning og utviklingsprogrammer, både nasjonale og internasjonale.
 
ISTI-CNR sitt bidrag til EFG-prosjektet er hovedsaklig aktiviteter som støtter operabilitet og innholdstilgang fra det tekniske ståsted. ISTI-CNR er særlig involvert i utformingen og implementeringen av et felles skjema for metadata som støtter operabilitet på tvers av arkivene, og verktøy som støtter metadataredigering og vedlikehold. ISTI-CNR skal også stille D-Net infrastrukturen til rådighet som tilbyr Digital Library-ytelser for data og metadataarkiv.